ISAAC Konference 2023

Programmet kan findes her: Konferenceprogram 2023.

Handouts fra oplæg:


ISAAC Konference 2022

Konferenceprogram 2022

Keynote oplæg ved Ragnhild Engen, mandag 10.45

Oplæg Isaac 2022 Ragnhild Engen

Keynote oplæg ved Janice Light 16.40 (digitalt):

Building language ansd literacy skills with children with complex communication needs

Keynote oplæg ved Anne-Merete Kleppeness, Tirsdag morgen, 8.40:

Smøg ærmerne op vi må komme i gang

Keynote ved Juliet Goldbart, tirsdag 13.45

The joy of reading: Early literacy for everyone

Final-References-goldbart

Early Literacy paper

Keynote ved Sofie Berner Møller

Oplæg Sofie marts 2022 Vejle

Valgtema A

Amanda Nyberg

Hur kan vi använda ASK för att tala om våld och övergrepp Amanda Nyberg

Valgtema 1B: So you want to be an evidence based practitioner? ved Juliet Goldbart

Evidence based practioner?

Valgtema 1C: GDPR – en daglig cocktail af rettigheder, frygt og krænkelse? ved Annette Margit Pedersen:

Kun mandag

GDPR,_ret,_frygt,_krænkelse

Valgtema 1E/2E: Hvordan imødekommer man udfordringer med implementering af ASK-løsninger?, ved Nynne Lange Abildgaard og Mette Kofoed:

Hvordan imødekommer man udfordringer med implementering af ASK-løsninger

Valgtema 1G/2G: E-sport for alle ved Sissel Madsen og Louise Hollænder Svendsen:

Præsentationen deles ikke, da der er mange personbilleder.

Valgtema 1F/2F Hvordan kommer man i gang med ASK? Mette Svendsen og Helene Leismann:

Hvordan man kommer igang ASK

Valgtema 1H/2H om literacy ved Anne-Merete Kleppeness,:

Valghold literacy

Bilag Valghold literacy, Anne-Merete


Program og oplæg fra tidligere konferencer

ISAAC Konference 2018

Konferenceprogram 2018

Oplægholdernes materiale:

Louise Bøttcher:
ISAAC 2018 Social agens hos unge med komplekse kommunikationsbehov
Social agens hos unge med komplekse kommunikationsbehov

Kathryn Drager:
Beginning Communicators For Handout

Effect of an AAC Partner Training for Handout Perspectives and Experiences of Caregivers of Children in EI for Handout

VSDs and JIT with adol and adults for Handout

Perspectives and Experiences of Caregivers of Children in EI for Handout

VSDs and JIT with adol and adults for Handout

Randi Gunnerød og Lisbeth Schødt Sørensen:
Kommunikasjon er så mangt Isaac Danmark

Margaretha Jennische:
Blissymbolics, ett språk att växa med

Gunilla Thunberg:
ASK for alle Thunberg Danska ISAAC

Evidens tidiga kommunikationsinsatser

Vivi Løkkegård:
 Symbolstøttet undervisning 2018

Rikke Koch-Poulsen
Thors fantastiske sproglige rejse

Jesper Ege:
Intro til Lydbilledmetoden

Seminar om de store overgange i livet for ASK-brugere, oktober 2017

PROGRAM

Oplægholdernes materiale:
David McNaughton:
David McNaughton Slides, Denmark
Signhild Skogdal:
Mellom ulike skolekulturer ISAAC Danmark
Michael Hjort:
Overgange: Sociale netværk
Jepppe Forchammer:
Overgange-set-fra-en-brugers-perspektiv
Emmy Kjelmann:
Om Miljøskift
Vibe Lund Jensen:
ASK bruger fra barn til voksen
Birgitte Rasmussen
Videns-efteruddannelses-netværk, i Kbh Kommune

Konferencen 2017

Program 2017

Oplægsholdernes materiale:

Gloria Soto:
Beyond Participation: Providing true ACCESS through Language Intervention for children and youth who use AAC
Consideratons for the Provision of Services to Bilingual/Multilingual Children who Use AAC
A Conversation-Based Language Intervention for Children and Youth Who Use AAC

Betina Snebang:
Præsentation om pædiatrisk smerteprofil isaac 2017

Ditte Rose Andersen:

Mini Guide til Intensive Interaction
Principper Grundlag

Michael Hjort og Hanne Jantzen:

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder

Frederikke Laumann:
ASK og seksualitet

Sonia Tota:
Hållbar kommunikation:systematisk kartläggning av kommunikativa förutsätnigar och behov i pedagogisk miljö
Fördjupad kartläggning av kommunikativa funktioner
Kommunikativa förutsättningar och behov DK
Vägledning till hållbar kommunikation

Anna Katarina Voss:
Tryg via kommunikation

Birgit Bengtsson:
Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog
Litteraturliste om kommunikation og samspil

Margriet Heim:
The COCP program main presentation handouts
2017 workshop COCP classroom incl speechDenmark
Prezi on COCP research

Emmy Kjelmann:
Tid til ASK – 21 marts 2017 med layout

Konferencen 2016

Program 2016

Kommunikationshjaelp
Kommunikationshjælpemiddel

Oplægsholdernes materiale 

Janice Murray:
LANGUAGE and AAC 
EXECUTIVE FUNCTIONS and AAC

Louise Bøttcher:
Handicapforståelse og kommunikationshandicap

Åse Tromborg
Fagligt udfordret

Hanne Juhl og Emmy Kjelmann
Kan vi få tid til ASK i et  botilbud

Dorte Steen
Afasi: En kommunikativ udfordring

Martin Branebjerg og Bent Dalgaard
Social IT med udgangspunkt i Facebook m.m.

Signhild Skogdal,Diplomud
Inkluderende Læring

Signhild Skogdal
Et relasjonelt perspektiv på kommunikation – nyttig for ASK

Betina Snebang
Videoanalyse som didaktisk redskab

Ida Marie Mundt
Diplomuddannelse til professionelle der arbejder med menensker med komplekse kommunikationsbehov

Kirsten Rud Bentholm og Elin Dögg Oskarsdottir
Forudsætninger for succesfuld brug af velfærdsteknologi

Konferenceprogram 2015

Program 2015

bruge_kommunikations_bog

Oplægsholdernes materiale 

Charlotte Saldert:
Åhörar kopia Samtalspartnern som stöd isaac 2015

Sissel Madsen &  Hanne Bech:
Aktivitet og deltagelse ISAAC 2015

Birgitte Brandt:
EDEC – Tidlig udvikling af følelsesmæssige kompetencer.

Mats Lundälv:
ISAAC-Danmark_fria-ordet_språklig-tillgänglighet

Mats Lundälv:
Bliss_idag.

Maiken Bjerre:
Tablets og  alternativ betjening

Dorte Sylvest Aggerlin:
Komplekse kommunikationsløsninger.

Bent Dalgaard og Martin Branebjerg:
Muligheder for unge med multiplehandicap uden  sprog.

Margit Grønkær:
Praksis med øjenstyring

TAVS-gruppen, Region Nordjylland:
“Lad tanker og  drømme flyve” , Søren Kierkegaard for alle

Jenny S. Hysing:
God ASK – slik blir du en god kommunikasjonspartner.

Anette Aurelius:
Kommunikationsbøger på 3 niveauer til børn 

Anette Aurelius & Mads Witt Demant:
Vi  “skylder” vores barn et  sprog

Hayla Søndergaard:
Bliss er mit liv

Konference 2014

Program 2014

konference

Oplægsholdernes materiale.

John Costello:
AAC and CVI

Tone Mjøen:
Har tidlig intervensjon noen betydnning ?

Ulla Setterberg:
Følelser og mentaliserende samspil

Thunberg og Ferm:
Kommunikative tilgänglighed för vuxna personer med kommunikationsvårigheter

John Costello:
AAC and Errorless Co-Construction

John Costello:
AAC and ICU and Acute Care

Tone Mjøen:
Erfaringer med goal attainment scaling (GAS) i kommunikasjon

Birgitte Ugilt og Bente Brinkmann:
Er Bliss stadig i live i Danmark?

Konference 2013

Program 2013

Kursus

Oplægsholdernes materiale
Sissel Sollied:
Hvordan kan vi blive gode kommunikationspartnere for mennesker uden verbalt sprog ?

Birgitte Brandt:
Nye perspektiver på kommunikation med børn med multiple funktionsnedsættelser – en dialogisk udredningsmodel

Michael Juhl Nielsen:
Erfaringer fra Djurslandsskolen med Ipad som kommunikationshjælpemiddel vha. talesyntese

Gitte Rasmussen og Maja Sigurd Pilesjö:
Metoder og teknikker til opnåelse af fælles forståelse i AAC-kommunikation

Lene Faurschou og Lars Tolversen:
Tablets som kommunikationshjælpemiddel

Vibe Lund:
Øget brugerinddragelse med symboler og spørgeguides i nyt Spørgekit

Edda Medici:
Pragmatisk profil til udredning af dagligdags kommunikation

Skip to content