Brugergruppen

I ISAAC brugergruppen laver vi arrangementer for ASK brugere. Det er altafgørende for os at være i løbende dialog og kontakt med jer, der anvender ASK til dagligt, da det er jer, der er individuelle eksperter i, hvad der fungerer for jer, og hvad I ønsker viden om.

I brugergruppen ønsker vi at skabe netværk mellem dig og andre ASK brugere, og på den måde skabe mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til strategier, udstyr, udfordringer og meget andet.

Oftest stillede spørgsmål

Hvem kan blive medlem?

  • Brugerfællesskabet i ISAAC er for børn, unge og voksne, der grundet diverse funktionsvariationer har udfordringer i forhold til at kommunikere verbalt og derfor har brug for alternative udtryksmuligheder som erstatning for eller supplement til talen.
  • Vi henvender os til dig, der ønsker at få mere viden om ASK, om spændende vigtige emner, og som ønsker et fællesskab med andre ASK brugere.

Hvilke arrangementer afholdes der for ASK brugerne?

Brugerweekend

En weekend hvor vi mødes om et aktuelt emne. Emnet er ofte blevet foreslået af én eller flere brugere, og det gøres meningsfuldt og nærværende f.eks. ved brug af eksterne oplægsholdere, oplæg fra deltagerne, brug af medier og eget udstyr. Et år mødtes vi og lavede små film, der havde til formål, at gøre op med fordomme i forhold til brugen af ASK. Andre emner har været musik, kunst og kærlighed, altid med udgangspunkt i at se mulighederne, og samtidig skabe nære og trygge rammer, hvor der er tid og rum til at vende ting, der kan føles svære.

Brugermøde

I forbindelse med ISAACs årlige konference afholdes der et brugermøde. Her mødes vi et par timer omkring et fælles emne. På den kommende ISAAC konference 2024, er emnet på brugermødet brug af sociale medier. Endvidere gør vi vores bedste for at tilrettelægge det øvrige konferenceprogram, så det indeholder oplæg, der kan være interessante for dig. Du vil på ISAAC konferencen også have mulighed for at deltage på markedspladsen, hvor du kan se og afprøve nyheder inden for ASK. Måske opdager du produkter, der er meningsfulde for dig.

ISAAC konferencen

Du kan vælge om du vil deltage på ISAAC-konferencen:
  1. kun i brugermødet
  2. én hel konferencedag
  3. hele konferencen som er 2 dage

Brugernetværk og deltagelse

Skal man være medlem for at deltage?

Det er ikke et krav at være medlem af ISAAC for at deltage i brugerarrangementerne. Men det er godt for mange, hvis du vil være medlem: Jo flere vi er, des stærkere står vi i arbejdet for kommunikationsrettigheder og -muligheder for alle med behov for ASK.

Hvad med min hjælper?

ASK-brugeren kan gratis have én hjælper med til ISAACs arrangementer.

En tilbagemelding vi tit har fået af deltagerne er, at arrangementerne giver en følelse af ikke at stå alene. Når andre kan, så kan jeg måske også.

Hvilke fordele er der ved at være medlem?

  • Rabat til deltagelse på ISAAC konferencen
  • En billigere medlemspris
  • Du får adgang til ISAAC Danmarks medlemsblad – ISAAC Nyt, som oftest indeholder bidrag fra brugere samt andre indlæg, der kan være relevante.
  • Du støtter, at ISAAC har økonomi til at lave arrangementer med stærke faglige oplæg for ASK-brugere, fagfolk, pårørende.
  • Du bidrager til at gøre ISAACs stemme stærkere, når vi udtaler om som brugerorganisation fagligt, uddannelsesmæssigt og handicappolitisk. Jo flere medlemmer vi taler på vegne af, des større vægt er der bag det vi siger. 

Hvad koster det at være medlem?

Det koster 275 kr. årligt at være medlem af brugergruppen.

Priserne på arrangementer varierer alt efter varighed. Alle pengene går ubeskåret til det arbejde, som ISAAC Danmark udfører.

Tidligere arrangementer

2024

Kærlighed som ruller

Weekendsamlingens tema var kærlighed, drømme og seksualitet. Et tema der blev til på opfordring fra ASK-brugere.

Kommende arrangementer

Skip to content