Kærlighed som ruller

ASK-brugernes weekendsamling 2024


Weekendsamlingens tema var kærlighed, drømme og seksualitet. Et tema der blev til på opfordring fra ASK-brugere.


Hvordan udlever man sin seksualitet og sine drømme, når man er mere eller mindre afhængig af andres hjælp? Hvordan kommer man overhovedet i gang med at snakke om tanker, længsler og kærlighed? Hvilke muligheder findes der for at udleve og få tilfredsstillelse? Hvor har man sine grænser? Hvordan snakker man med dén, der skal hjælpe? Hvad med kæreste el partner? Hvordan er andres erfaringer?…


Styrket kropsaccept og åbenhed

Det var tydeligt, at det ikke at føle sig alene skaber åbenhed. Samtidig blev det tydeligt, hvor positivt det er at kunne spejle sig i de andre deltageres oplevelser af deres krop ift. at opnå en større accept af ens egen krop som den nu en gang er.
10 tilmeldte ASK-brugere og lige så mange hjælpere, 4 ISAAC-arrangører og 3 oplægsholdere havde en super lærerig og sjov weekend. Folk var nysgerrige og spørgelystne, der opstod hurtigt nærvær og fortrolighed i gruppen. Deltagerne delte erfaringer, gode råd og synspunkter med hinanden. Stemningen var i top og der var plads til alvor og oplysning, humor og gode grin. Oplæg og snakke var tydeligvis også interessant for de hjælperne der var med, som jo for manges vedkommende også er dem, som skal hjælpe deltagerne ift seksualitet til dagligt.

Her er lidt om, hvad der foregik på weekenden


Over to dage fik vi besøg af oplægsholdere, der satte emnet på dagsordenen på en åben, oplysende og ligefrem måde med tid til snak og spørgsmål;
Antoinette Verbel Pharao, der selv er afhængig af fysisk hjælp, åbnede temaet med at fortælle om, hvordan hun ret sent i forhold til veninder og studiekammerater kom i gang med at forholde sig til sin egen seksualitet og krop som noget der fortjener nydelse. Og hun fortalte om vejen videre derfra.
Helle Koldsø, der er klinisk sexolog og hjælpemiddelkonsulent holdt oplæg om bl.a. seksuel trivsel som en naturlig del af livet og om de udforinger man kan møde på forskellige planer, når man lever fx med CP. Hun præsenterede også et udvalg af hjælpemidler til tilfredsstillelse.
Seksualvejleder Hanne Henriksen præsenterede i sit oplæg, hvor bredt seksualitet kan forstås, og på hvor mange måder man kan nyde, mærke og lytte til sin krop, opleve nærvær med andre, være nysgerrig og udøvede på den måde, der føles rigtig for én. Efter Hannes oplæg kunne deltagerne på skift få personlig rådgivning hos hende, hvilket der var der mange, som benyttede sig af.
Lyrikværkstedet blev også en succes. I plenum og i mindre grupper blev ord og udsagn inspireret fra weekendens oplæg og snakke omsat til lyrik og historier. Nogle skrev tekster selv. Vi legede også med ChatGBT, der fik besked om at skrive digt, fortælling el. andet ud fra en given overskrift og nogle udvalgte ord. Det blev til saftige tekster der indeholdt drømme, fantasier, rettigheder, humor og vigtige pointer.
Værkerne bliver udstillet på ISAAC-konferencen d. 18.-19. marts 2024.
Deltagerne var et godt mix af gamle kendinge og nye ansigter. ISAAC er glad for at mange holder ved og rigtig glad for også at nye kommer til at kende vores fællesskab og arrangementer.
Vi holdt weekendsamlingen på Egmonthøjskolen, som er et skønt sted med smukke omgivelser og gode faciliteter.

Og til sidst en opfordring:


I ISAAC er vi altid nysgerrige på emner som ASK-brugere gerne vil have taget op på brugermøder eller brugersamlinger. Så hold jer ikke tilbage med at sende forslag til fremtidige arrangementer:
Skriv til: brugergruppe@isaac.dk

Hvis ikke du har deltaget i vores arrangementer tidligere, vil det være fantastisk, hvis du har lyst til at prøve det.

Galleri fra weekenden

Skip to content