ISAAC – er en forkortelse for International Society for Augmentative and Alternative Communication. I Danmark bruger vi betegnelsen ASK; Alternativ og Supplerende Kommunikation. oversat fra det engelske AAC.

En international medlemsorganisation

ISAAC er en international medlemsorganisation, der arbejder for bedre kommunikationsmuligheder for børn og voksne med omfattende kommunikationsvanskeligheder. ISAAC blev grundlagt i 1983 og i 1989 blev den danske afdeling af ISAAC dannet. 

ISAAC Danmark er en privat interesse- og medlemsorganisation, baseret på frivillig arbejdskraft. Den internationale organisation består af 16 chapters rundt om i verden, hvor mere end 60 lande indgår. 

Hvad er foreningens formål?

ISAAC arbejder på at fremme kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation (ASK) og opmuntre til, at der bliver taget initiativer til at udvikle området, så ALLE mennesker får mulighed for at kommunikere på en værdig og selvstændig måde.

ISAAC deler viden

Vi afholder årligt en stor 2-dages konference med oplægsholdere fra ind- og udland, der har den nyeste viden omkring ASK samt oplæg fra ASK-brugere, der sætter fokus på, hvordan det er at leve et liv uden et talesprog. Derudover arbejder vi på at indsamle og dele viden i hele landet både for fagpersoner og brugere, fx gennem seminarer, webinarer og samarbejde med andre brugerorganisationer, styrelser og fonde. Vi afholder faglige arrangementer specifikt for for ASK-brugere og udgiver bladet ISAAC-NYT 2-3 gange årligt

Få sidste nyt direkte i din indbakke

Se alle planlagte arrangementer i kalenderen

Læs alt om den årlige ISAAC konference

Hvem kan blive medlem af ISAAC?

Foreningen er åben for alle, der har interesse indenfor området. Vores medlemmer er brugere af alternativ og supplerende kommunikation, lærere, pædagoger, logopæder, terapeuter og andre. Formålet er at give mulighed for at danne netværk med andre, der har samme interesser.

Der betales et årligt kontingent til foreningen, som går til foreningens drift, til den internationale foreningsdrift, til udgivelse af nyhedsblad og tilskud til afholdelse af kurser, arrangementer og konference.

Skip to content